Hírek

Nemzetközi konferencia szervezési pályázat

2019.03.23 | MITT

 

A pályázat határidejét május 15-ig meghosszabbítottuk

A MITT 1 millió forinttal támogatja egy olyan idegtudományi témában szervezett, minimum egy teljes napig tartó nemzetközi angol nyelvű szimpózium/workshop szervezését, mely neves nemzetközi előadókat vonultat fel és a MITT tagság széles körének érdeklődésére számíthat. A konferencia neve:

1st Hungarian Neuroscience Workshop

 1. A támogatásra jogosultak köre:

A pályázónak (több pályázó esetén legalább egynek) érvényes MITT tagsággal és PhD oklevéllel kell rendelkeznie valamint Magyarországon bejegyzett kutatóhelyen kell foglalkoztatásban álljon.

 1. Támogatási időszak:

Jelen pályázat a 2019. év során és a 2020. év első félévében (legkésőbb 2020. június 30-ig) lezáruló nemzetközi workshopok támogatására szolgál. A konferencia lehet a 2020-as szegedi IBRO Regional Meeting szatellit eseménye, vagy attól különálló esemény. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy a két eseményt több hónap válassza el egymástól.

 1. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A jelen pályázat keretében 1.000.000 Ft támogatási összeg igényelhető. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 20% és 100% között alakulhat. A konferenciához más támogatási forrás (pl. MTA konferencia pályázat) felhasználható. A támogatás vissza nem térítendő. A támogatási összeg felhasználásáról a rendezvényt követően be kell beszámolni. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál. A pályázaton a teljes összeget egy pályázat nyerheti el.

 1. Elszámolható költségek
 1. meghívott előadók/résztvevők szállás- és útiköltsége,
 2. vendéglátás (előadók és résztvevők részére),
 3. rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés).

A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

 1. A pályázat benyújtása

 

A pályázatot egy pdf file-ként Kubicza Margó email címére

(kubicza.margo@med.semmelweis-univ.hu) kell beküldeni 2019 május 15-ig.

 

Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell (az alábbi leírást, mint templátot alkalmazva)

 1. A rendezvény szervező(k) adatait 
  Név, intézmény
 2. A tudományos rendezvényre vonatkozó adatokat
  a) a workshop címe

b) workshop szakterülete, rövid (max. 250 szó) indoklás a terület jelentőségéről.

c) a workshop részletes programját, feltüntetve az előadókat, az előadók intézményét és az előadások feltételes címét. Kérjük jelezzék, amennyiben a meghívott előadó visszaigazolta részvételét.

 1. A várható résztvevők száma. Kérjük soroljon fel legalább 20 érvényes MITT tagsággal rendelkező kutatót (intézménnyel együtt) aki a szervezőnek úgy nyilatkozik, hogy szándékában áll a rendezvényen részt venni.
 2. Az MITT-tól kért támogatás összegét, illetve a rendezvény várható összköltségét. Előnyt élvez, aki felsorolja hogy honnan kap egyéb támogatást (beleértve a kedvezményes terembérlést). Ha rendezvényszervezőt kíván alkalmazni kérjük csatoljon a cégtől származó költségvetést.
 3. A workshop disszeminációjának módja. Kérjük jelezze, hogy milyen módon kívánja meghírdetni a a workshop-ot (web, e-mail, facebook stb.)

 

 1. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

 

Értékelési szempontok:

 • rendezvény témája (mennyire jelentős, időszerű, releváns, megalapozhat-e új kutatásokat, tudományos együttműködéseket).
 • nemzetköziség (külföldi előadók és résztvevők száma, aránya, ragja, láthatóság, disszemináció)
 • szakmai és pénzügyi megvalósíthatóság
 • rendelkezésre álló saját forrás

A döntésről a MITT Elnöke elektronikus levélben tájékoztatja a pályázókat. A nem nyertes pályázatok átalakított formában beadhatók, szimpózium tervezetnek a szegedi IBRO Regionális meetingre. A bírálói testület fenntartja a jogot, hogy kiemelkedő színvonalú pályázatok hiánya esetén nem adja ki a támogatást.

 

 

 

Vissza
Konferencia