News

Pre-PhD ösztöndíj

2023.05.02 | MITT

Pre-PhD ösztöndíj pályázat


Az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete (KOKI) pályázatot hirdet utolsó éves, PhD

tanulmányokat tervező, kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatóknak egy éves kutatói ösztöndíj

elnyerésére, amelynek célja a hallgató számára leginkább megfelelő PhD témavezető, kutatási

terület és módszer kiválasztásának elősegítése, és ezáltal sikeres kutatói pályafutásának támogatása.

A pre-PhD ösztöndíjban részesülő hallgatók diplomájuk megszerzését követően, 2023 szeptember

elejétől előkészítő rotációs évet töltenek az ELKH KOKI-ban. Ez idő alatt az Intézet 3 szabadon

választott laboratóriumában kapcsolódhatnak be 3-3-3 hónapra a kutatómunkába, mely során

megismerhetik a kiválasztott laboratóriumokat és elsajátíthatják az ott használt kutatási

módszereket. A három labor közül az egyik lehet (de nem kötelező) az a labor, ahol a jelölt a TDK

munkáját jelenleg végzi. Az első 8 hónap után a laboratórium vezetők véleményezik az

ösztöndíjasok munkáját és jelzik, hogy vállalnák-e a pályázó PhD témavezetését. Az ösztöndíjasok

a pozitív visszajelzést adó kutatócsoport vezetők közül kiválasztják, hogy kinek a témavezetésével

szeretnék végezni PhD tanulmányaikat. Közös megegyezés esetén a hallgató jelentkezik egy

idegtudományi doktori iskolába PhD képzésre (2024 májusban) és sikeres felvételi esetén doktori

munkáját a kiválasztott laboratóriumban kezdi meg 2024 szeptemberétől. Az ösztöndíjas az

előkészítő év további részében (2024 június – 2024 szeptember) szintén a kiválasztott

laboratóriumban folytatja munkáját.


Az ösztöndíjas(ok) az előkészítő év alatt (12 hónapig) a KOKI alkalmazásába kerülnek, mint

tudományos segédmunkatárs és havi bruttó 600 000 Ft bérezésben részesülnek.


Jelentkezési határidő: 2023. május 15.


A pályázatokat a nusser@koki.hu email címre kérjük küldeni. A jelentkezéshez kérjük csatolni az

egyetemi vizsgák érdemjegyeit, egy rövid motivációs levelet, a jelentkező TDK munkájának

bemutatását (max 2 oldal) és egy ajánlólevelet (az ajánló lehet a jelenlegi TDK témavezető). Az

ösztöndíj odaítélésére személyes meghallgatást követően kerül sor.


Letöltés


Budapest, 2023. április 24.

Back
Job offer